Подреждане и външен вид на масата

И най-прекрасните кулинарни открития бледнеят, когато не са представени в подходяща рамка. Гостът желае не само приятна атмосфера, която се изразява в изпълненото с добър вкус вътрешно обзавеждане, но и красиво подредена маса.

Красиво подредена маса

Безредно разпръснатите пепелници, вази или съдове за подправки (понякога и с рекламни щампи) нарушават желаната обстановка. Цветята, респективно цветните аранжименти, първи привличат погледа върху масата. Внимавайте цветя­та да не нарушават зрителния контакт със седящите отсреща гости. Големината на украсата трябва да е съобразена с размерите на масата. Цветята със силен аромат (например камбанките) не се препоръчват, както и саксиите с пръст (от хигиенни съображения).

Впечатлението за висока култура на подреждане на масата е резултат от общото въздействие на всички детайли.

Зареждане на маси


Колкото по-точно и грижливо се подрежда масата, толкова по-хармонични са нейният външен вид и общото впечатление от помещението.
За предварително зареждане се говори, когато масите се зареждат едновре­менно преди идването на гостите. Зарежда се от ръка, т.е. чиниите, приборите или чашите се полират с хангьл и веднага се поставят на масата.
За текущо зареждане се говори, когато гостите вече се намират в търговската зала. Полираните принадлежности за сервиране се донасят до масата върху подносна табла. За приборите може да се използва и порционна чиния с платне­на салфетка.
Така се сервират предимно приборите за онези ястия, които гостът поръчва по лист-менюто (а ла карт). Приборите от куверта вече се намират на масата.

Подреждане на масите


При разполагането на масите и столовете е особено важно да се спазва достатъ­чно разстояние между редиците от маси, така че гостът в никакъв случай да не бъде притесняван и сервитьорите да могат да работят без затруднение. Преди застилането на масите всички маси и столове се почистват и се нареждат точно, т.е. всички маси трябва да са в една редица на еднакви разстояния. Така се създава хармонична обстановка.

Поставяне на подложните покривки

Подложната покривка предотвратява плъзгането на покривката за маса и освен това предпазва плота на масата.

Застилане на масите

Грижливо изгладената и правилно сгъната покривка (в случая тя се сгъва на две и после – още на две, така че се образува квадрат) се поставя точно в средата на масата със средната прегъвка отгоре към сервитьора (у нас тя се поставя в един ъгъл на масата – най-често левия – със свободните краища към сервитьора). Покривката се разгъва, като двата свободни края под средната прегъвка се прихващат с палеца, показалеца и средния пръст. Най-напред най-долната част се изхвърля напред и се постила върху (срещуположния) ръб на масата. След това покривката бавно се разгъва, при което се разтваря втората половина, придържана от ръката на сервитьора. При нас свободният край се прихваща с две ръце и покривката се застила със силно изхвърляне напред.

Сподели: