Оптимални температури за сервиране

Оптималните температури за сервиране на напитки са както следва:

Безалкохолни напитки

Идеалната температура за сервиране/консумация, е между 6 и 10°С.

Напитки поднесени правилно

Бира

Идеалната температура за сервиране, респективно консумация, е около 8°С. Не се препоръчват големи температурни отклонения, защото водят до загуба на въгле­родния диоксид. Прекалено топлата бира силно се пени, при което се губи ос­вежаващия въглероден диоксид и вкусът на бирата се влошава. Прекалено студената бира помътнява, губи естествения си блясък, не задържа пяната и поради това не изглежда привлекателно.

Вино

За да може виното да прояви оптимално своя букет и аромат, вкусовите и сор­товите си качества, то се нуждае от подходяща температура. Най-добра и на­деждна информация за това може да се получи от производителя. При темперирането трябва да се внимава, ви­ното никога да не се подлага на шок. Това означава, че е недопустимо прекале­но рязкото охлаждане (например във фризер) или затопляне (например във фурна, върху топъл радиатор, под течаща топла вода). Виното се нуждае от съответното време за охлаждане или затопляне.

Високоалкохолни напитки

Оптималната температура на сервиране и консумация зависи от вида на напит­ката. Различните напитки се сервират леденостудени, силно или слабо охладе­ни, със стайна температура. Ледено студени се поднасят например водката, мастиката, и аквавита, охладени се поднасят ракиите от костилкови плодове и грозде.

Слабо охладени се сервират бистрите дестилати от ягодоплодни или семкови плодове, както и текилата и някои от ликьорите. Със стайна температура се сервират висококачествените плодови дестилати, коняк и арманяк. Високоалкохолните напитки се сервират по 25, 50 или 100 мл.

Сподели: