Основни правила при сервиране

Ето основните правила при сервиране на масата:

Обслужване на маса - сервиране

Отдясно на госта и пред него:

 • се сервират и отсервират чинии с индивидуални порции;
 • се сервират всички напитки;
 • се допълват всички набори от прибори, респективно се сменят използвани прибо­ри, които стоят от дясната страна на госта.

Отляво на госта:

 • се сервират салатни чинии за салати като гарнитура;
 • се поставят на масата чиния за хляб, чиния за отпадъци, болче за измиване на пръсти, гарнитури и сосове;
 • се представят плата;
 • се сервират ястия от плата в чинии;
 • се поднасят плата, от които гостът се самообслужва;
 • се допълват набори от прибори, респективно се сменят използвани прибори, които стоят от лявата страна на госта;
 • се отсервират всички, намиращи се отляво на госта съдове;
 • се почистват покривките за маса (с хангъл и чиния или с лопатка и четка за трохи/ролер за маса).

Запомнете още:

 • Както и при застилането, така и при сервирането и отсервирането по възмож­ност се придвижвайте по посока на часовниковата стрелка, при това винаги напред.
 • Приборите, стъклените и порцелановите чаши, както и останалите малки съдо­ве и прибори винаги се пренасят вьрху табла, а не просто в ръка.
 • Винаги се слагат подходящи хартиени или платнени салфетки като подложка под супниците, стъклени съдове, термоустойчивите сьдове или сосиери, които се поднасят върху табли от кухнята до офиса или от офиса до търговската зала. (Полезно: Как да сгъваме салфетките)
 • Пренасянето на ястия върху големи четириъгълни подносни табли се извършва само от кухнята до сервитьорското шкафче.
 • Винетките (марките) на стъклените чаши и чинии трябва да сочат винаги към госта.
 • Неупотребените прибори се отсервират заедно с ястието, за което са предназначени.
 • Ако гостът използва погрешен прибор, той се сменя, след като бъде консуми­рано ястието.
 • Топлите ястия се сервират затоплени, а студените в охладени чинии.
 • Чиниите и приборите за дадено ястие се отсервират, едва когато всички гости на масата са приключили с него.
 • По възможност се сервира и отсервира безшумно.
 • Може да се оставят пепелници на масата, като те трябва често да се сменят (при не повече от три фаса в пепелник, а в луксозните заведения и при един фас).
 • Преди сервиране на десерта се отсервират съдовете с подправки (изключение: при сирената).
 • Накрая масата се почиства и се поставят десертните прибори.
 • Последната използвана винена чаша и водна чаша се оставят до приключва­не на храненето.
 • Ако се сервира силен алкохол в края на храненето може ла се отсервира и последната винена чаша.

Последователността на обслужване е следната:

 • дамите преди господата;
 • по-възрастните преди по-младите гости;
 • почетните гости винаги първи;
 • домакинът/домакинята – винаги последен/последна.
Сподели: