Сервиране на закуска

Закуската е първото хранене за деня и е от голямо значение за прекарването на останалата през част от деня. Обикновено тя се предлага между 6.30 и 9.00 ч., но в много заведения – и до настъпването на времето за обяд.

Гостът, който закусва, не винаги има достатъчно време и търпение. Поради това бързото и приветливо обслужване е особено важно. В романските страни (Италия, Франция и др.) закуската няма голямо значение, но в англо-американските страни на нея се пада мястото на основно хранене за деня. Добре обуче­ните сервитьори познават различните навици и особености за хранене и могат ла приспособяват обслужването си към тях.

Маса за закуска - гофрети и кафе

По принцип съществуват две възможности за предлагане на закуска, но в прак­тиката се е наложила смесена форма.

Предлагане на ястия и напитки без опаковки


 • Масло – на резени или на рула върху лед, в купичка за масло върху десер­тна (средна) чиния със салфетка; без вилица.
 • Конфитюр и мед в купички или специални съдове с капачета, върху десер­тна чиния със салфетка; десертна (малка) лъжичка. Медът може да се пред­лага в съд с малък отвор, от който да изтича.
 • Хляб (филии от бял и черен хляб, по възможност и препечен) и прясно изпечени тестени изделия (малки питки, козуначени и други кифли). Винаги се предлагат без опаковка, в купа, респективно панерче за хляб, завити в платнена салфетка.
 • Сметана в каничка за сметана.
 • Захар в захарница (върху подложка чиния със салфетка), малка кафена лъжичка или щипка за захарни бучки; използва се и съд за поръсване на захар.
 • Изкуствени подсладители – в специален съд.

Предлагане на ястия и напитки с опаковки


По хигиенични или стопански причини (по-лесен контрол на стокооборота) днес продуктите често се предлагат в опаковки. Опакованите храни за закуска имат редица предимства. Те не изискват усилия за запазването на чистотата им и предлагат на госта повече възможности за избор. Разходът на стоки се контролира по-лесно. Използват се по-малко при­бори.

Голям недостатък е, че остават много празни опаковки, които замърсяват окол­ната среда. Отсервирането също изисква повече усилия.

Бюфет със закуски


За да има възможност за по-голям избор и по-бързо обслужване на гостите днес във все повече заведения се въвежда масата-бюфет със закуски. Според много изследвания 80-90 % от гостите предпочитат бюфета със закуски преди всичко поради значително по-големия избор от ястия и напитки.

Предимства за заведението

 • Улеснява се работата на сервитьорите: тя се ограничава до сервирането на напитките, допълването на прибори и съдове, отсервирането и почистването на масата, както и изготвянето на сметката.
 • Облекчава се натоварването в кухнята: извънредните поръчки за главната кухня се ограничават до минимум, отпада натрупването на поръчки през най-натоварения период на закуската.
 • Намалява се обслужването по стаите. Наблюдава се следната тенденция: гостите консумират повече на закуска.
 • Това намалява работата на обяд.

Недостатъци за заведението

 • Използват се повече съдове, прибори и чаши: така се създава повече работа и са необходими повече усилия в звеното за измиване.
 • Обслужването на гостите преминава от пълен на полупансион.
 • Създава се повече подготвителна работа в кухнята.

Поначало асортиментът и мащабите на бюфета със закуски се определят от вида на заведението, специфичния за заведението опит. Поради това организацията на бюфета е разнообразна. Важна е добрата видимост към предлаганите ястия и напитки.

Сподели: